Åpenhetsloven

Laguna Produkter AS skal ikke bare lage førsteklasses vann-is og frappe. Vi skal også lage den på en måte som best mulig tar vare på planeten vår og menneskene som bor på den.

Bærekraftig forretningspraksis

Laguna Produkter AS jobber aktivt med alle ledd i hele verdikjeden, fra produksjon til distribusjon. Dette gir oss en unik innsikt og mulighet til å jobbe målrettet med bærekraftige tiltak fra start til mål.

Bærekraft har lenge vært på agendaen til Laguna Produkter AS. Som en del av problemet, må vi også være del av løsningen – og det gjør vi ved å integrere bærekraft i alle våre arbeidsprosesser.

Mange av oss vil kunne oppleve situasjoner hvor det er vanskelig å vite hvordan vi skal eller bør opptre. En felles plattform og oppfatning av grunnleggende etiske prinsipper, er med på å bygge den kulturen vi ønsker å ha i Laguna Produkter. Slike grunnleggende etiske prinsipper også et uttrykk for hva våre medarbeidere, forretningspartnere og samfunnet ellers kan forvente av oss.

Laguna Produkter benytter mange innsatsfaktorer i sine produkter. Dette er av ulike råvarer og ingredienser som produseres både i og utenfor Norge. Laguna Produkters leverandører skal leve opp til de samme standardene som Laguna Produkter stiller til sin egen virksomhet.

Laguna Produkter velger vi bevisst råvarer og emballasje som er produsert på en bærekraftig måte gjennom gode relasjoner til våre leverandører. Som kunde skal du være trygg på at produktene du kjøper er produsert slik at mennesker, dyr og miljø har blitt tatt vare på – i tillegg til at de er trygge å spise. Gjennom prinsippene som legges til grunn i Åpenhetsloven vil arbeidet med å sikre innsatsfaktorer fra leverandører som tar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor bli ytterligere spisset.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at både Laguna Produkter og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.

Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjør vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og hos våre eiere, samt hos oss selv.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene Loven pålegger blant annet virksomhetene til å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd – og sette inn tiltak der det er nødvendig. Videre så har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

Aktsomhetsvurdering

Det er viktig at Laguna Produkter kan være sikker på at egen virksomhet samt våre leverandører av råvarer, driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer blant annet at Laguna Produkter gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen og leverandørenes virksomhet.

TINE-gruppen har utviklet et eget verktøy for hvordan TINE og deres døtre skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Laguna Produkter støtter seg til denne. Den innebærer at Laguna Produkters’ leverandører vil bli valgt ut fra blant annet produkt og råvare, hvilke land de opererer og hvor store innkjøp vi gjør fra disse. Modellen og kriteriene som legges til grunn for valg av leverandører er under løpende vurdering og oppdatering. Målet er at modellen skal ta hensyn til eventuelle nye problemstillinger knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold som måtte oppstå.

Basert på bestemte kriterier har vår risikomodell automatisk identifisert et sett med leverandører til Laguna Produkter som er gjenstand for en mer detaljert risikovurdering. Etter en nærmere og manuell gjennomgang blir antall leverandører redusert. De gjenstående leverandørene blir så testet opp mot vår metode for aktsomhetsvurdering.

Normalt vil aktsomhetsvurderinger gjentas årlig eller ved vesentlige endringer.

Les mer om åpenhetsloven og metoden vi benytter på TINE sine nettsider her.